Informacje ogólne

Termin:
3 – 4 Czerwca 2011 roku

Miejsce:
Gdańsk
Hotel Mercure Hevelius
Ul. Heweliusza 22

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Punkty edukacyjne:
Uprzejmie informujemy, że za udział w Konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Certyfikaty uczestnictwa
Informujemy, że certyfikaty będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008, nr 234, poz. 1570).