Opłaty

Opłata  50 zł

Opłata dla członków ViaClub

Błękitna karta (–25%) 37 zł
Srebrna karta (–50%) 25 zł
Złota karta  Bezpłatnie

W ramach opłaty rejestracyjnej zapewniamy:

  • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm
  • certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi
  • materiały konferencyjne
  • przerwy na kawę
  • każdy uczestnik otrzyma roczną prenumeratę czasopisma ”Medycyna Wieku Podeszłego"

Opłatę uczestnictwa należy wpłacać na rachunek bankowy:
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
80-180 Gdańsk
ul. Świętokrzyska 73

Fortis Bank Polska S.A.
Oddział Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

Osoby rejestrujące się za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faksem na numer: (058) 320 94 59
lub pocztą na adres:
VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk