Program

Piątek, 3 czerwca 2011 roku

 

15.00–15.10     Otwarcie Konferencjiprof. dr hab. n. med. Janusz Siebert (Gdańsk)

 15.10–16.10     Sesja I. Pediatria

15.10–15.30 Standardy zapobiegania powikłaniom po zastosowaniu antybiotykoterapii

dr n. med. Joanna Gąsiorowska (Bydgoszcz)

15.30–15.50 Przyszłość dzieci z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego

prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska (Gdańsk)

15.50–16.10 Aktualne standardy diagnostyki i leczenia cukrzycy typu 1

dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec (Gdańsk)

16.10–16.30  Przerwa 

16.30 - 17.30 Sesja Satelitarna firmy LEK-AM

                      "Przewlekłe zaburzenia żylne w praktyce lekarza rodzinnego"

                       Dr Piotr Słowiński 

17.30 – 17.40  Przerwa 

17.40 – 19.00  Sesja II. Neurologia

17.40–18.00 Postępowanie w ostrym okresie udaru mózgu 

prof. dr hab. n. med. Walenty Nyka (Gdańsk)

18.00–18.20 Wtórna osteoporoza w endokrynopatiach 

prof. dr hab. n. med. Wanda Horst-Sikorska (Poznań)

18.20- 18.40  .Miastenia  — co nowego?

dr n. med. Małgorzata Bilińska (Gdańsk)

18.40 – 19.00 Zaburzenia snu

dr n. med. Mariusz Siemiński (Gdańsk)

 

 Sobota, 4 czerwca 2011 roku

 

9.00–9.40  Sesja III. Endokrynologia

 

9.00–9.20  Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy. Co nowego? 

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak (Gdańsk)

9.20–9.40  Poporodowa dysfunkcja tarczycy

prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz (Szczecin)

 

9.40- 10.00     Przerwa

 

10.00–11.40 Sesja IV. Kardiologia

10.00–10.20 Terapia skojarzona nadciśnienia tętniczego — leki złożone 

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

10.20–10.40 Seks a choroby serca 

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (Warszawa)

10.40- 11.00 . Migotanie przedsionków 

prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak (Warszawa)

11.00–11.20 Wykład satelitarny. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorego z przerostem prostaty

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski (Poznań)

11.20–11.40 Wykład satelitarny firmy Astra Zeneca. Terapia zaburzeń lipidowych w codziennej praktyce lekarskiej- miejsce rozuwastatyny

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

 

11.40- 12.00    Przerwa

 12.00–13.00 Sesja V. Varia 1

12.00 – 12.20 „Nowe” problemy zdrowotne u dzieci i młodzieży — nadciśnienie i zespół metaboliczny

dr hab. n. med. Przemysław Kardas (Łódź)

12.20–12.40  Ostre i wysiękowe zapalenie ucha środkowego 

dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski (Gdańsk)

12.40- –13.00 Problemy w leczeniu    Helicobacter Pylori 

prof. dr hab. n. med. Janusz Schabowski (Lublin)

 

13.00–13.20 Przerwa

 

13.20 –14.40   Sesja VI. Varia 2

13.20–13.40 Grzybice skóry i paznokci — diagnostyka i leczenie

prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki (Gdańsk)

13.40 –14.00 Skórne markery chorób jelitowych 

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Roszkiewicz (Gdańsk)

14.00–14.20 Zaćma — nowoczesne postępowanie 

dr n. med. Leopold Glassner(Gdańsk)

14.20- 14.40  Odwarstwienie siatkówki — diagnostyka i leczenie 

prof. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska (Gdańsk)

 

14.40      Zakończenie Konferencji