Program

9.00–9.10 Otwarcie Konferencji
                 prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

9.10–9.50 Aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu zakażeń układu moczowego
                
dr hab. n. med. Marek Tałałaj
9.10–9.30 Wykład

9.30–9.50 Opis przypadku

9.50–10.30 Aktualizacja zaleceń w leczeniu osteoporozy 
                   prof. dr hab. n. med. Wanda Horst-Sikorska
9.50–10.10 Wykład
10.10–10.30 Opis przypadku

10.30–10.50 Przerwa na kawę

10.50–11.20 Nadciśnienie tętnicze w szczególnych przypadkach – pacjent z łagodnym rozrostem                      stercza – sesja pod patronatem firmy Astellas
                      dr Marzena Chrostowska

11.20–12.00 Nadciśnienie w chorobach nerek
                    dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński
11.20–11.40 Wykład
11.40–12.00 Opis przypadku

12.00–12.15 Przerwa

12.15–12.35 Sesja satelitarna Novo Nordisk
                     Podejmowanie decyzji o insulinoterapii - praktyczne wskazówki dla osiągnięcia optymalnej                      kontroli cukrzycy w warunkach POZ
                     dr n med. Teresa Koblik

12.35–13.15 Aktualizacja zaleceń antybiotyko- i chemioterapii w zakażeniach dróg oddechowych
                    
dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz
12.35–12.55 Wykład
12.55–13.15 Opis przypadku

13.15–13.55 Zintegrowany model opieki nad chorymi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)                      w praktyce lekarza rodzinnego
                    
prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
13.15–13.35 Wykład
13.35–13.55 Opis przypadku

13.55–14.10 Przerwa

14.10–14.50 Zaburzenia rytmu w kardiomiopatii
                     prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak

14.50–15.30 Szczepienia w praktyce lekarza rodzinnego
                     dr n. med. Krzysztof Buczkowski
14.50–15.10 Wykład

15.10–15.30 Opis przypadku

15.30–15.50 Pieniądze i Medycyna, czyli jak poprawić efektywność POZ 
                     prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas

15.50–16.10 Choroba zakrzepowo-zatorowa w praktyce lekarza rodzinnego
                     
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
15.50–16.00 Wykład
16.00–16.10 Opis przypadku

16.10 Zakończenie Konferencji