Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

         

          Po raz czwarty serdecznie zapraszamy do słonecznego Gdańska na IV Konferencję Edukacyjną Czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej”, która odbędzie się w dniach 2829 czerwca 2013 roku. Spotkanie jest dedykowane szerokiej grupie lekarzy: lekarzom rodzinnym, nefrologom, gastrologom, diabetologom, reumatologom, neurologom, kardiologom, endokrynologom i angiologom.

          Interdyscyplinarne obrady plenarne i zajęcia warsztatowe poprowadzą dobrze znani Państwu Wykładowcy. Mam nadzieję, że wspaniała aura oraz nadmorski klimat ponownie dopełnią atrakcyjności tej Konferencji.

 

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert