Opłaty

INFORMUJEMY, ŻE UDZIAŁ W V KONFERENCJI EDUKACYJNEJ CZASOPISMA FORUM MEDYCYNY RODZINNEJ ORAZ SZKOLENIU NOWOTWORY SKÓRY  JEST BEZPŁATNY

Ze względu na zmiany w programie opłata za udział w V Konferencji Edukacyjnej Czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej” została zniesiona. Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu otrzymania zwrotu wpłaty prosimy o przesłanie maila na adres fmrkonf2014@viamedica.pl. W treści maila prosimy podać imię i nazwisko oraz numer konta, na które opłata ma zostać zwrócona.