Program

10.15–10.30 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
10.30–11.15 Nowoczesne leczenie przeciwzakrzepowe w wybranych jednostkach chorobowych
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
11.15–11.30 Przerwa
11.30–12.15 Pacjent po udarze mózgu a lekarz rodzinny. Telemedycyna, wspomaganie decyzji terapeutycznej
prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert
12:15–12:30 Przerwa
12.30–13.15 Algorytmy insulinoterapii w świetle zaleceń PTD 2014
dr n. med. Bogumił Wolnik
13.15–13.30 Przerwa
13.30–18.15 Warsztaty w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wczesnego rozpoznawania nowotworów skóry, w szczególności czerniaka
13.30–15.00 Zasady profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
15.00–15.15 Przerwa
15.15–16.45 Dermatoskopia w praktyce
dr n. med. Agata Bulińska
16.45–18.15 Postępy w terapii nowotworów skóry 2014
dr n. med. Joanna Pikiel
18.15 Zakończenie

Pobierz program w formacie PDF