Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Po raz piąty serdecznie zapraszamy do słonecznego Gdańska na V Konferencję Edukacyjną Czasopisma „Forum Medycyny Rodzinnej”. Spotkanie jest dedykowane szerokiej grupie lekarzy: lekarzom rodzinnym, pediatrom, pneumonologom, diabetologom, neurologom, kardiologom, endokrynologom i angiologom.

Interdyscyplinarne obrady plenarne poprowadzą dobrze znani Państwu Wykładowcy. Mam nadzieję, że wspaniała aura oraz nadmorski klimat ponownie dopełnią atrakcyjności konferencji.

 

prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert